Digital Transformation

เราจะใช้ AI กับธุรกิจอย่างไรได้บ้าง?

กระแส AI น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ตั้งแต่ปีนี้และปีต่อไปสำหรับวงการการตลาดเมื่อเทคโนโลยีที่ซับซ้อนและเกินเอื้อมกำลังจะกลายเป็นหัวใจหลักของหลายๆ บริการในปัจจุบัน เราคง...

Innovation 2 แบบที่แต่ละธุรกิจควรให้ความสนใจ (และมี)

คงไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่าเราเข้าสู่ยุคที่ธุรกิจต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง Innovation (หรือนวัตกรรม) กันอย่างจริงจังเพราะเราก็ได้เห็นว่ามีธุรกิจใหม่ๆ ที่สร้างตัวเองจ...

รู้จัก Change Formula – สมการสำคัญของ Digital Transformation

ทุกวันนี้ผมได้รับเชิญไปบรรยายให้กับหลายองค์กรเนื่องจากเริ่มมีการตื่นตัวและพูดถึงเรื่อง Digital Marketing กันมากขึ้นเรื่อยๆ หลายที่ก็เริ่มจะจริงจังกับ "การเปลี่ย...