Digital Transformation

innovation product service

3 คำถามสำคัญถ้าคุณคิดจะสร้างสินค้าหรือบริการใหม่ให้ติดตลาด

เรื่องของการสร้างสินค้าหรือบริการใหม่ๆ กลายเป็นเรื่องที่ธุรกิจ ณ ปัจจุบันให้ความสนใจกันเยอะมาก เพราะเราเริ่มรู้ดีว่าการสร้าง Innovation นั้นกลายเป็นปัจจัยความสำ...

เราจะใช้ AI กับธุรกิจอย่างไรได้บ้าง?

กระแส AI น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ตั้งแต่ปีนี้และปีต่อไปสำหรับวงการการตลาดเมื่อเทคโนโลยีที่ซับซ้อนและเกินเอื้อมกำลังจะกลายเป็นหัวใจหลักของหลายๆ บริการในปัจจุบัน เราคง...

Innovation 2 แบบที่แต่ละธุรกิจควรให้ความสนใจ (และมี)

คงไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่าเราเข้าสู่ยุคที่ธุรกิจต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง Innovation (หรือนวัตกรรม) กันอย่างจริงจังเพราะเราก็ได้เห็นว่ามีธุรกิจใหม่ๆ ที่สร้างตัวเองจ...

รู้จัก Change Formula – สมการสำคัญของ Digital Transformation

ทุกวันนี้ผมได้รับเชิญไปบรรยายให้กับหลายองค์กรเนื่องจากเริ่มมีการตื่นตัวและพูดถึงเรื่อง Digital Marketing กันมากขึ้นเรื่อยๆ หลายที่ก็เริ่มจะจริงจังกับ "การเปลี่ย...