Guide to Marketing

รวม KPI / Metric ที่มักใช้วัดผลดิจิทัล (แบบเบื้องต้น)

มีหลายคนมาถามผมถึงคำแนะนำในการวัดผลต่างๆ ว่าควรจะใช้อะไรวัดผลดี จะเลือกตัวไหนเป็น KPI ได้บ้าง ซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ตอบง่ายๆ เพราะการจะเลือกตัวชี้วัดไห...

Viewability คืออะไร? ทำไมคนสายลงโฆษณาถึงให้ความสำคัญกันมาก?

ถ้าคุณอยู่ในสายลง Ad กันแบบจริงจังประเภททำ Programmatic หรือมีการซื้อสื่อโฆษณาออนไลน์เยอะๆ ก็จะพอทราบกันดีถึงเรื่องประเด็น Viewability ที่เป็นเรื่องจริงจังและถู...

Value Proposition คืออะไร? (ฉบับง่ายๆ)

เวลาเราคุยกันในวงสนทนาหรือประชุมด้านการตลาดนั้น ช่วงหนึ่งที่เรามักจะถกกันอย่างจริงจังมากคือการถามว่าอะไรคือ Value Proposition ของธุรกิจ ซึ่งแน่นอนว่าถ้าคุณเป็นค...