Adobe ซึ่งปัจจุบันเป็นหนึ่งในผู้นำด้าน Marketing Technology ได้จัดงาน Adobe Experience Forum ที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก ซึ่งก็มีเคสน่าสนใจของธุรกิจที่เอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดให้มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งในงานเองก็ได้มีการแชร์ข้อมูลน่าสนใจของ Adobe Digital Insights ในรายงาน Best of the Best Report โดยมีหลายๆ อย่างที่เป็นสถิติที่นักการตลาดน่าเอาไปวิเคราะห์ได้เยอะทีเดียว

1. การใช้เวลาบนเว็บไซต์ลดลง แต่ Conversion Rate สูงขึ้น

จากข้อมูลของ Adobe ที่เก็บข้อมูลเว็บไซต์ต่างๆ มากกว่า 3,000 เว็บไซต์พบว่าใน SEA นั้นมีภาพรวมของระยะเวลาที่ใช้บนเว็บไซต์ต่างๆ ลดลง แต่ตัว Conversion Rate (Converion ในที่นี้หมายถึงการทำธุรกรรม / Transcction) ที่มาจากโฆษณานั้นกลับเพิ่มขึ้นทั้งส่วนของ Desktop และ Smartphone

หากถามว่าตัวเลขนี้สำคัญอย่างไร ในนัยหนึ่งนั้นอาจจะสะท้อนให้เห็นว่าการโฟกัสไปที่ตัว Traffic แบบเดิมอาจจะไม่ใช่หน่วยวัดที่สะท้อนคุณภาพที่แท้จริงเสมอไป เพราะแม้ว่าตัวเลข Traffic และ Time Spending จะลดลง แต่ประสิทธิภาพการทำงานของตัวโฆษณาก็อาจจะสูงขึ้นได้

ในข้อมูลของ Adobe นั้นพบว่าภูมิภาค SEA นั้นมีอัตราการลดลงของระยะเวลาบนเว็บไซต์โดยเฉลี่ยที่ 13.3% แต่ขณะที่ Conversion Rate เพิ่มขึ้นกว่า 40% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งน่าจะเป็นการสะท้อนให้เห็นพัฒนาการที่กลุ่มเป้าหมายมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ในช่วงระยะเวลาที่สั้นลงกว่าเดิม และนั่นจะนำไปสู่ความท้าทายของธุรกิจในการจะเลือกคอนเทนต์ที่สร้างปฏิสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพกว่าเดิม

2. การ Conversion มาจาก Smartphone สูงขึ้นแต่ Desktop ก็ยังสูงกว่า

แน่นอนว่ากระแสการใช้อินเตอร์เน็ตกำลังวิ่งไปทาง Smartphone และทำให้ตัวเลขฝั่ง Desktop ลดลง รวมทั้งทำให้ยอดของ Conversion ฝั่ง Smartphone สูงขึ้นเป็นลำดับ

แต่ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์ของ Adobe ก็ยังเห็นว่าการ Conversion จากฝั่ง Desktop นั้นยังสูงอยู่มากเมื่อเทียบกับฝั่ง Smartphone เพราะผู้บริโภคในฝั่ง SEA ยังคงสั่งซื้อสินค้าผ่าน Desktop อยู่ แต่อย่างไรก็ตาม แบรนด์และธุรกิจต่างๆ ก็ไม่สามารถละความสำคัญฝั่ง Smartphone ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากได้ และนั่นอาจจะเป็นโอกาสสำหรับธุรกิจที่รีบปรับตัวเองเช่นการออกแบบเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นต่างๆ ให้รองรับปฏิสัมพันธ์ผ่านทาง Smartphone

สรุปกันแบบคร่าวๆ

ถ้าดูจาก Report ของ Adobe นั้นก็เป็นไปตามเทรนด์ที่หลายๆ คนคาด คือพฤติกรรมผู้บริโภคกำลังเข้าสู่ “จุดเปลี่ยน” อีกครั้งหนึ่ง แต่ขณะเดียวกับธุรกิจจำนวนมากที่เริ่มปรับรูปแบบการลงโฆษณาและการทำการตลาดดิจิทัลก็จะสร้างประโยชน์จากสื่อดิจิทัลได้มากขึ้น (จากสมัยก่อนลงโฆษณากันแบบง่ายๆ แต่ตอนนี้เริ่มมีการ Optimize กันมากขึ้น) ทั้งนี้จะเห็นว่าการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้นจะทำให้การทำการตลาดดิจิทัลมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าสมัยก่อนนั่นเอง