มีหลายๆ คนมักขอให้ผมช่วยสรุปพื้นฐานสำคัญๆ ของการทำ Content Marketing หน่อยว่าต้องมีอะไรบ้าง ต้องเตรียมอะไรบ้าง ลูกค้าบางคนก็จะถามว่าเอเยนซี่ต้องมีอะไรให้กับเขาบ้างเพื่อจะเช็คดูว่ามีขาดอะไรไปไหมเช่นเดียวกับเอเยนซี่บางแห่งก็จะถามว่าต้องมีทำอะไรในการนำเสนอแผนคอนเทนต์ให้กับลูกค้า

วันนี้ผมเลยลองเอา Business Model Canvas ที่หลายๆ คนนิยมกันมาดัดแปลงแล้วทำเป็น Content Markeitng Canvas เสียหน่อยโดยพยายามอิงอยู่กับวิธีคิดเดิมของ BMC นะครับ (แต่อาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะๆ มากนัก) ทั้งนี้ในตัว Canvas ก็จะประกอบไปด้วยหัวข้อหลักๆ ที่คนทำคอนทเนต์ “ต้องรู้” และ “ควรจะรู้” เพื่อให้ประกอบกลายเป็นแผนการทำงาน Content Marketing ที่มีประสิทธิภาพได้ ซึ่งผมได้เขียนคำอธิบายไว้ในรูปด้วยแล้ว ลองเอาไปใช้ประโยชน์กันดูนะครับ

สามารถดาว์นโหลดภาพเต็มแบบ PDF ได้ที่นี่ครับ