สมองเป็นอวัยวะสุดสำคัญโดยเฉพาะเมื่อเราคิดในมุมมองของการใช้ความคิดและสติปัญญาตลอดไปจนถึงการควบคุมร่างกายในแต่ละวัน ซึ่งอาการสมองเสื่อมนั้นเป็นสิ่งที่หลายคน (รวมทั้งผมเอง) ก็หวาดกลัวอยู่พอสมควร

อย่างไรก็ตาม ในชีวิตประจำวันของเรานั้น เราอาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่ทำลายสมองของเราโดยไม่รู้ตัว ซึ่งก็มีการรวบรวมไว้แล้วทำเป็น Infographic โดย http://www.facebook.com/StunningFacts มีอะไรบ้างนั้น มาดูกันครับ

  1. ไม่ได้ทานอาหารเช้า การไม่ได้ทานอาหารเช้านั้นจะทำให้มีน้ำตาลในเลือดต่ำ ซึ่งทำให้ไม่มีสามารถเพียงพอสำหรับสมองและนำไปสู่อาการสมองเสื่อม
  2. ตอบสนองกับสิ่งต่างๆ มากเกินไป การโต้ตอบแบบเกินจริง (ประมาณโอเวอร์) จะทำให้เส้นเลือดในสมองเกิดอาการแข็งตัวได้
  3. สูบบุหรี่ ทำให้สมองหดตัว แถมมีความเสี่ยงจะทำให้เกิดอัลไซเมอร์ด้วย
  4. บริโภคน้ำตาลเป็นจำนานมาก การบริโภคน้ำตาลมากเกินไปจะไปขัดขวางการดูซับโปรตีนและสารอาหาร ซึ่งจะส่งผลต่อในการไปขัดขวางการพัฒนาของสมอง
  5. มลพิษทางอากาศ สมองเป็นอวัยวะที่จำเป็นต้องใช้ออกซิเจนมากที่สุดในร่างกาย การอยู่ในพื้นที่ที่ซึ่งมีออกซิเจนน้อยจะส่งผลต่อการทำงานของสมองทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
  6. นอนหลับไม่พอ การนอนคือการให้สมองได้พัก การนอนหลับไม่เพียงพอติดต่อกันเป็นเวลานานๆ นั้นจะเป็นตัวเร่งการตายของเซลสมอง
  7. นอนโดยมีอะไรปิดหน้า การนอนคว่ำหน้าหรือนอนโดยเอาอะไรมาปิดใบหน้านั้นจะมีผลเรื่องความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์เช่นเดียวกับความเข้มข้นของออกซิเจน ซึ่งทั้งสองอย่างจะไปส่งผลในเรื่องการตายของเซลสมอง
  8. ทำงานระหว่างป่วย การทำงานหนักระหว่างป่วยจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของสมองลดลงเช่นเดียวกับการทำลายสมอง
  9. ไม่พูดไม่จา การพูดคุยโดยใช้สมองอยู่บ่อยๆ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสมอง ในทางกลับกัน การไม่สื่อสารหรือสนทนากับคนอื่นๆ ก็ย่อมไม่ได้ใช้สมองทำงานในส่วนนี้
  10. ไม่ได้ใช้ความคิด การคิดคือวิธีที่ดีที่สุดในการฝึกสมองของเรา การจำลองสถานการณ์ต่างๆ เป็นวิธีที่ทำให้สมองทำงานได้ดี เมื่อขาดการใช้ความคิดแล้ว ก็อาจจะนำไปสู่การหดตัวของสมองได้

อ่านดูแล้ว ผมเชื่อว่าหลายข้อนั้นเราเองก็อาจจะคาดไม่ถึงเหมือนกัน ว่าแล้ว วันนี้เรามาแก้ไขพฤติกรรมเพื่อเลี่ยงการทำลายสมองเราดีกว่านะครับ ^^

factsnmyths