ในอนาคตอันใกล้ ความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีต่างๆ จะทำให้สภาวะการทำงานไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เช่นเดียวกับธุรกิจจำนวนมากที่ต้องปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงให้ทันเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในตลาด สิ่งที่น่าสนใจคือขีดความสามารถทางการตลาดจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าคิดต่อคือเมื่อเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปแล้วนั้น ทรัพยากรบุคคลในบริษัทจะมีการพัฒนาศักยภาพตามไปหรือเปล่า?

วันนี้ผมอ่านบล็อกของ Inc ที่สรุป 10 ทักษะความสามารถทางด้านธุรกิจที่จะสำคัญมากในอีก 6 ปีข้างหน้าไว้ สิ่งที่น่าตกใจ (ปนเป็นห่วง) คือทักษะทั้ง 10 อย่างนั้นเป็นเรื่องใหม่ที่คนรุ่นปัจจุบันอาจจะไม่เคยรู้จักหรือไม่เคยถูกฝึกเลยด้วยซ้ำ นี่อาจจะเป็นสัญญาณสำคัญที่เหล่าพนักงานในองค์กรต่างๆ ต้องรีบขวนขวายหาความรู้เช่นเดียวกับที่บริษัทต้องเริ่มมองหาวิธีการสร้างรากฐานทรัพยากรบุคคลในระยะยาวได้แล้ว โดยรายละเอียดของบล็อกที่ถอดออกมาจาก Infographic ของ Top Ten Online Colleges มีดังนี้ครับ (ผมอาจจะแปลคลาดเคลื่อนบ้าง หรือปรับคำพูดเป็นภาษาผม ถ้าไม่เคลียร์อย่างไรต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับ)

6 ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจ

 1. ประชากรจะมีอายุยาวนานขึ้นด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์
 2. ระบบและเครื่องมืออัจฉริยะต่างๆ ที่ทำให้การทำงานง่ายขึ้น งานบางงานจะใช้คอมพิวเตอร์ทำงานแทน
 3. ด้วยศักยภาพด้านข้อมูลที่สูงขึ้น ทำให้เราสามารถวิเคราะห์และโปรแกรมสิ่งต่างๆ ได้
 4. ภูมิทัศน์ของสื่อยุคใหม่ที่ต่างไปจากเดิม
 5. Social Technology จะทำให้การบริหารองค์กรต่างไปจากเดิม สามารถบริการองค์กรขนาดใหญ่ได้โดยไม่ยาก
 6. ทั้งโลกจะถูกเชื่อมเข้าด้วยกัน เช่นเดียวกับตลาดต่างๆ ที่จะกลายเป็นตลาดเดียว ไม่มีการผูกขาดอีกต่อไป

10 ทักษะที่จำเป็นในธุรกิจปี 2020

 1. ความสามารถพินิจวิเคราะห์ข้อเท็จจริงต่างๆ ในระดับที่ลึกไปกว่าเดิมได้
 2. ความสามารถที่จะติดต่อหรือ “เชื่อมต่อ” กับผู้อื่นได้หลากหลายรูปแบบเพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ และทำการโต้ตอบหรือดำเนินการต่อไปอย่างเหมาะสมได้
 3. ทักษะในการคิดวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ที่ไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิมๆ สามารถพลิกแพลงตามสถานการณ์และข้อมูลต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
 4. สามารถทำงานได้กับสังคมที่หลากหลายวัฒนธรรม (เช่นคนจากหลายๆ ประเทศ)
 5. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ พร้อมตั้งแปลความหมายออกมาได้
 6. สามารถใช้งาน New Media ได้อย่างคล่องแคล่ว รู้ว่าจะสร้างคอนเทนต์แบบไหนบนสื่อช่องทางแบบไหนได้ดีที่สุด
 7. สามารถใช้มุมมองและความรู้จากหลายศาสตร์ หลายรูปแบบในการหาคำตอบและวิธีการต่างๆ
 8. สามารถออกแบบวิธีการทำงาน วิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ได้
 9. ทักษะการกลั่นกรองข้อมูลจำนวนมาก จัดลำดับความสำคัญ และเอามาใช้ให้ประสิทธิภาพสูงสุด
 10. สามารถทำงานแบบ Virual ได้ (ไม่ต้องทำงานแบบอยู่ที่เดียวกันก็ได้)

2020-Work-Skills_28047

ภาพประกอบซื้อและดาว์นโหลดอย่างถูกต้องจาก: Bigstockphoto.com