เวลาเราอธิบายเรื่องการคิดคอนเทนต์ให้กับสินค้านั้น เรอาจจะแบ่งประเภทของเนื้อหาออกเป็น 2 อย่างกว้าง ๆ เพื่อให้คนพอเห็นภาพว่ามีเรื่องราวแบบไหนที่ธุรกิจควรโฟกัสและนำมาใช้ถ่ายทอดกับสินค้าของเรา ผมหยิบ 2 ประเภทนั้นมาอธิบายใน Episode นี้ครับ