เวลาที่เราทำงานดิจิทัลนั้น เรามักให้ความสำคัญกับตัวเลขอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะกับสถิติที่เราค่อนข้างจะตื่นตัวอย่างเช่นจำนวนผู้ใช้ Facebook จำนวนประชากรอินเตอร์เนต ฯลฯ ซึ่งตัวเลขเหล่านี้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักการตลาดอยู่พอสมควร ซึ่งก็มีบล็อกของ Jeff Bullas ได้รวบรวมสถิติที่คิดว่านักการตลาดจำเป็นต้องอัพเดทตัวเองเอาไว้ 21 อย่างตามด้านล่างนี้เลยครับ

Internet User

1. ผู้ใช้งานอินเตอร์เนตผ่านทางโทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้นกว่า 60.3% ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา คิดเป็น 818.4 ล้านคน (จากทั่วโลก)

2. ผู้ใช้งานที่มีอายุมากมีอัตราการเติบโตสูงพอสมควร อย่าง Twitter ที่มีกลุ่มผู้ใช้อายุระหว่าง 55-64 ปีมีอัตราการเติบโตสูงถึง 79% ตั้งแต่ปี 2012 ในขณะที่ประชากร Facebook และ Google+ ในกลุ่มอายุ 45-54 นั้นมีการเติบโตที่สูงถึง 46% และ 56%

Facebook

3. ผู้ใช้งาน Facebook ต่อวันปัจจุบันอยู่ที่ 665 ล้านบัญชี

4. ผู้ใช้งาน Facebook แบบ Monthly Active User มีมากถึง 1.1 พันล้านบัญชีแล้ว

5. ผู้ใช้งาน Facebook ผ่านทาง Mobile Device มีมากถึง 751 ล้านบัญชี

6. มีผู้ใช้งาน Facebook ผ่านช่องทาง Mobile เท่านั้นเป็นจำนวน 189 ล้านบัญชี

7. รายได้โฆษณาของ Facebook มาจาก Mobile Ad ถึง 30%

Twitter

8. Twitter มีการเติบโตมากถึง 44% ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน 2012 ถึงเดือนมีนาคม 2013

9. ปัจจุบันมีผู้ใช้งานแบบ Monthly Active User อยู่ 288 ล้านบัญชี

10. นั่นแปลได้ว่า 21% ของประชากรอินเตอร์เนตโลกกำลังใช้ Twitter ในทุกๆ เดือน

11. ปัจจุบัน Twitter มีผู้ใช้มากกว่า 500 ล้านบัญชี

12. กลุ่มผู้ใช้งานที่มีอายุ 55-64 ปี คือกลุ่มที่เติบโตสูงที่สุด

YouTube

13. ปัจจุบันมีผู้ใช้งาน YouTube ในแต่ละเดือนกว่า 1 พันล้านคน

14. มีวีดีโอถูกดูบน YouTube คิดเป็น 6 พันล้านชั่วโมงในแต่ละเดือน (คิดที่เดือนมีนาคม 2013)

15. นั่นหมายความว่ามีการชมวีดีโอมากขึ้นกว่า 50% ของจำนวนวีดีโอที่ถูกดูในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 4 พันล้านชั่วโมง

16. ปัจจุบัน YouTube เข้าถึงประชากรของสหรัฐที่มีช่วงอายุ 18-34 ปีมากกว่าเคเบิลทีวีใดๆ เสียอีก

Google+

17. ปัจจุบัน Google+ มีผู้ใช้งานต่อเดือนประมาณ 359 ล้านบัญชี

18. จำนวนผู้ใช้งานโตขึ้นกว่า 33% ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนปีที่แล้วจนถึงมีนาคมปีนี้

LinkedIn

19. ปัจจุบัน LinkedIn มีผู้ใช้งานมากกว่า 200 ล้านบัญชี

20. ทุกๆ 2 วินาทีจะมีผู้สมัครใหม่ 1 คน

21. 64% ของผู้ใช้ LinkedIn อยู่นอกสหรัฐฯ

 

ถ้าเป็นนัการตลาด ก็ลองอัพเดทและจำตัวเลขดังกล่าวเสียหน่อยนะครับ เพราะมันคงช่วยคุณได้พอสมควรเวลาที่ต้องอธิบายหรือแลกเปลี่ยนกับคนอื่นๆ ^^