ถ้าเราเจอรถวิ่งตัดหน้า พยายามแซงต่าง ๆ นานา

เราจะต่อว่าหรือก่นด่ารถคนนั้นเลยไหม?

หรือจริง ๆ เราควรจะคิดก่อนเสียว่าเขาขับรถเร็ว พยายามแซงเพื่ออะไร?

นั่นเป็นสถานการณ์ง่าย ๆ แต่ก็ชวนให้เราคิดเหมือนกันว่าเวลาเราเจอสิ่งต่าง ๆ นั้นเรารีบด่วนตัดสินไปหรือเปล่า? เราใช้ตรรกะของเราอย่างรวดเร็วในการประเมินและตัดสินทันทีว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นแบบนั้นแบบนี้ โดยอิงจากประสบการณ์ของเรา จากทัศนคติของเรา

ซึ่งมันอาจจะไม่จริงก็ได้ เพราะเรายังไม่ได้รู้ข้อมูลอื่น ๆ หรือเห็นมิติอื่น ๆ

รถคันนั้นอาจจะพยายามซิ่งเพราะต้องรีบไปโรงพยาบาลเนื่องจากมีคนป่วยอยู่ แต่เราอาจจะไม่ได้เห็น หรือเขามีเหตุจำเป็นต้องรีบไปให้เร็วโดยไม่ได้เกี่ยวว่าอยากซิ่งเพื่อกวนคนอื่นแต่อย่างใด

ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้สะท้อนให้เห็นการคิดของสมองเราที่บางทีก็ด่วนสรุปเกินไปจนลืมเอะใจว่าเราลืมคิดอะไรไปหรือเปล่า? เรามองข้ามข้อมูลอะไรบางอย่างไปหรือเปล่า?

นั่นยิ่งเห็นได้ชัดในโลกปัจจุบันที่ทุกอย่างดูเร็ว และเราเหมือนถูกบีบให้รีบโต้ตอบโดยเร็ว เช่นต้องรีบพิมพ์ตอบไลน์ ต้องรีบตอบเมล์ ต้องรีบคอมเมนต์ จนบางทีเราก็ไม่ทันได้พยายามเข้าใจหรือมองสิ่งต่างๆ โดยรอบนัก

และนั่นก็มักจะนำมาสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาด การลงมือทำอะไรไปโดยไม่เหมาะสมนั่นเองล่ะครับ