เวลาผมบรรยายเรื่องการตลาดดิจิทัลนั้น ผมมักจะพูดเสมอว่ายุคการตลาดดิจิทัลนี้เกิดขึ้นได้เพราะการเปลี่ยนแปลงสำคัญในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เองทำเรียกว่าพลิกความคิดการทำการตลาดแบบเดิมๆ ไปมากโข

ที่สำคัญนั้น เราต้องเข้าใจกันเสียก่อนว่าการเปลี่ยนแปลงที่ว่านั้นไม่ใช่เรื่องของการมี Facebook หรือ Twitter ซึ่งนั่นผมมักย้ำบ่อยๆ ว่าการตลาดดิจิทัลไม่ใช่เรื่องของแพลตฟอร์ม หากแต่เป็นเรื่องการปรับแนวคิดอันเนื่องมากจากพื้นฐานสำคัญของธุรกิจนั้นเปลี่ยนแปลง ซึ่งการทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงนี้แหละที่เป็นเรื่องสำคัญ

และเพื่อสรุปการเปลี่ยนแปลงสำคัญๆ ให้เข้าใจกันง่ายๆ นั้น ผมขอหยิบ 3 การเปลี่ยนแปลงที่หนังสือ Sticker Marketing สรุปเอาไว้ซึ่งผมว่าเป็นสิ่งพื้นฐานที่น่าคิด เช่นเดียวกับเป็นเรื่องที่นักการตลาดควรทำความเข้าใจให้ละเอียดมากพอสมควร

1. ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

ว่ากันง่ายๆ คือกลุ่มลูกค้าของคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป พวกเขามีพฤติกรรมที่ต่างไปจากเดิม ผมมักตั้งคำถามชวนให้คนที่มาฟังผมบรรยายบ่อยๆ ว่าแม้แต่ตัวเราเองก็มีนิสัยบางอย่างที่ต่างไปจากเดิมเมื่อหลายปีก่อน เช่นการถ่ายรูปแชร์ให้เพื่อนดู การค้นหาข้อมูลก่อนซื้อสินค้า ฯลฯ ซึ่งลูกค้าคนอื่นๆ ก็เปลี่ยนไปไม่ต่างกัน และนั่นเป็นเรื่องสำคัญที่คุณต้องทำความเข้าใจเสียใหม่ว่าเมื่อพวกเขาไม่เหมือนเดิมแล้ว วิธีการเข้าถึงและพยายามทำการตลาดกับพวกเขาก็ย่อมไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

2. การสื่อสารที่เปลี่ยนไป

สิ่งที่เทคโนโลยีดิจิทัลพลิกมากที่สุดอย่างหนึ่งคือเทคโนโลยีในการสื่อสาร และนั่นทำให้รูปแบบการรับข้อมูลข่าวสารของคนในยุคปัจจุบันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป นอกจากเรื่องรูปแบบการรับที่ต่างไปแล้ว เรายังเห็นว่าคนทั่วไปก็สามารถกลายเป็นผู้สื่อสาร เป็นผู้สร้างคอนเทนต์ และเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้เองอีกต่างหาก ซึ่งการสื่อสารที่เปลี่ยนไปทั้งโหมดผู้รับสารและผู้ส่งสาร่เองที่ทำให้ “การสื่อสารทางการตลาด” ไม่อยู่ในรูปแบบเดิมอย่างที่เรารู้จักกันอีกต่อไป

3. การตลาดที่เปลี่ยนไป

สิ่งสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือพอสภาพสังคมเปลี่ยนแปลง กลุ่มผู้บริโภคเปลี่ยนไป วิธีการสื่อสาร รับสารเปลี่ยนไป นั่นย่อมนำไปสู่กระบวนการทางด้านการตลาดที่จะต่างไปจากเดิม ไม่ใช่การตลาดดิจิทัลเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการตลาดแบบอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงนั้น

3 สิ่งข้างต้นนี้น่าจะเป็นเรื่องพื้นฐานที่ผมเชื่อว่านักการตลาดทั้งหลายความทำความเข้าใจและรู้จักการการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แบบจริงๆ จังๆ ไม่ใช่แค่การบอกว่าเรารู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น (ผมย้ำเสมอว่าการรับรู้และเข้าใจนั้นเป็นคนละเรื่องเลยก็ว่าได้

ฉะนั้น ถ้าคุณอยากจะเริ่มต้นในการตลาดดิจิทัลอย่างเข้าใจจริงๆ แล้ว อย่าลืมทำความเข้าใจ 3 เรื่องนี้ก็ให้ลึกซึ้งนะครับ