เข้าใจธุรกิจที่ควรรู้ด้วยโมเดลง่ายๆ ที่เรียกว่า 3C นะครับ