เมื่อรับสมัครงานและมีคนมาสมัครหลายคน การทำ Screen Interview จะช่วยในการคัดสรรคนที่เหมาะสมเพื่อเข้ารอบไปสัมภาษณ์เชิงลึกและหาคนที่ใช่และเหมาะกับองค์กรของคุณ

ในหนังสือ WHO มีการอธิบายหลักน่าสนใจและคำถามสำคัญที่ใช้ในการทำ Screen Interview ได้ดีทีเดียว มันคืออะไรบ้างนั้น มาเข้าใจกันครับ