ธุรกิจนอกจากมี “ขาขึ้น” กับ “ขาลง” แล้ว ยังมีช่วงต่างๆ ที่เราต้องทำความเข้าใจด้วยเหมือนกัน เพราะแต่ละช่วงก็มีสถานการณ์ที่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับสิ่งที่ต้องทำต่างกันไป