การทำคอนเทนต์นั้นมีหลายวิธีด้วยกัน และนั่นนำมาสู่ประเภทของคอนเทนต์ที่แตกต่างกัน