การแนะนำบอกต่อยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าหรือบริการใหม่ๆ อยู่เสมอ จากการสำรวจของ Global Web Index นั้นได้ข้อมูลว่ากว่า 47% ของคนออนไลน์พบสินค้าใหม่ๆ จากการแนะนำบอกต่อของคนรู้จัก

Screen Shot 2557-03-26 at 10.22.11 AM

ทีนี้เมื่อมามองลงลึกในข้อมูลของคนไทยแล้ว เราจะพบว่าอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน คือเฉลี่ยที่ 44% โดยกลุ่มอายุ 16-24 ปี มีเปอร์เซนต์สูงสุดที่ 49.10% ตามมาด้วยกลุ่มอายุ 35-44 ปี

Slide1