ความเป็นผู้นำเป้นเรื่องสำคัญในยุคนี้ ว่าแต่เรารู้ตัวหรือไม่ว่าเราเป็นผู้นำระดับไหน?