ต้องยอมรับว่าการเข้ามาของ COVID-19 ทำให้ในปี 2020 มีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคค่อนข้างมาก เช่นเดียวกับเกิดข้อจำกัดต่าง ๆ ที่ตามมากับตัวกิจกรรมทางการตลาด จนนั่นทำให้มีการคาดการณ์ถึงแนวโน้มใหม่ที่น่าจะเกิดขึ้นในปี 2021 สำหรับวงการการตลาด บางคนอาจจะมองว่าเป็น Trend หรือเป็น Buzzword ก็ได้ แต่ไม่ว่าอย่างไรเราก็ควรจะจับตามองสิ่งเหล่านี้นั่นเอง

1. Hybrid Event 

การจัดอีเวนท์ต่าง ๆ รวมทั้งงานสัมมนาการตลาดเคยเป็นหนึ่งในตัวชูโรงสำคัญ แต่การเข้ามาของ COVID-19 ทำให้กิจกรรมต่าง ๆ ต้องหดหายไปแล้วมีการย้ายไปสู่การจัด Virtual Event กันมากขึ้น เราจะเห็นการใช้ดิจิทัลเข้ามาช่วยแก้ปัญหา เสริม หรือทดแทนการทำอีเวนท์ในช่วงเวลานี้กันพอสมควร แน่นอนว่าการเข้ามาของระบบ Virtual นั้นอาจจะไม่ได้สามารถทดแทนการจัดอีเวนท์แบบเดิมได้ 100% แต่ก็ทำให้เราเห็นการปรับตัว “ชั่วคราว” ของอุตสาหกรรม เช่นเดียวกับการคิดต่อไปว่าหลังสถานการณ์ดีขึ้นแล้วจะมีการใช้งานร่วมกันระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ให้ลงกันได้อย่างไร

2. Effects from Remote Working Life

กลุ่มตลาดใหญ่ของหลาย ๆ อุตสาหกรรมก็คงไม่พ้นคนทำงานซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสำคัญ การออกแบบช่องทางการเสพสื่อและช่องทางกาจำหน่ายต่าง ๆ ก็มักจะวางไว้รอบพฤติกรรมและการใช้ชีวิตของคนทำงานเหล่านี้ แต่การเข้ามาของ COVID-19 ทำให้เกิดสถานการณ์ของการใช้ชีวิตแบบ “มนุษย์ออฟฟิศ” เปลี่ยนไป ทั้งการเดินทาง การซื้อของ สถานที่ที่ตัวเองใช้ชีวิต ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งนี้จะกระทบกับ Customer Journey กันพอสมควรเลยทีเดียว เช่นเดียวกับการคิดบริการบางอย่างที่ออกมาตอบสนองพฤติกรรมใหม่อย่างเช่นการ Work from Home หรือการใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านมากขึ้น

3. New Marketing Skill

การตลาดดิจิทัลเริ่มมีบทบาทมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่นเดียวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตลาด (Marketing Technology) นั่นทำให้ความต้องการด้านทักษะการตลาดใหม่จะเกิดขึ้นและเป็นที่ต้องการอย่างมาก เช่น Data Analytics, Data Visualization หรือกับทักษะเดิมที่ต้องอัพเกรด Reskill กันอย่าง Content Marketing, Social Media Marketing เป็นต้น

4. Automation & Personalization at Scale

การทำการตลาดดิจิทัลสเกลใหญ่ ๆ จะเป็นความท้าทายของทีมการตลาดเช่นเดียวกับการนำข้อมูลดิจิทัลมาใช้ประโยชน์กับการตลาดภาคส่วนอื่นที่ไม่ใช่ฝั่งออนไลน์ จนทำให้การทำ Marketing Automoation และ Personalization ในสเกลขนาดใหญ่ เชื่อมต่อทั้งออฟไลน์และออนไลน์ (หรือที่บางคนอาจจะเรียกว่า Omnichannel) กลายเป็นโจทย์ที่ทีมการตลาดต้องเร่งทำให้เกิดขึ้นต่อจากนี้

5. Brand Empathy

ประเด็นเรื่องผลกระทบจาก COVID-19 ก็ถือว่าเยอะแล้ว ยังมีการเคลื่อนไหวอื่น ๆ อีกมากมายจนหลายคนก็บอกว่าช่วง 2-3 ปีนี้น่าจะเป็นช่วงที่มืดมนเอามาก ๆ นั่นทำให้เกิดการคาดหวังจากผู้บริโภคต่อแบรนด์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบทบาทของแบรนด์ การแสดงความเห็นอกเห็นใจ ช่วยเหลือกับคนที่เดือดร้อนต่าง ๆ ซึ่งนั่นอาจจะเป็นประเด็นชวนคิดว่าแบรนด์จะใช้มุมไหนของตัวเองเข้ามาเชื่อมโยงกับความรู้สึกของคนเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความหวัง ให้กำลังใจ หรือช่วยเหลือจนทำให้ตัวเองกลายเป็นแบรนด์ในดวงใจนั่นเอง