การคาดการณ์เทรนด์ยังคงยังมีอยู่ต่อเนื่องในช่วงต้นปีเช่นนี้ Offerpop ก็เป็นอีกหนึ่งรายที่ออกมาใช้ข้อมูลท่ีน่าสนใจเพื่อทำนายว่าเทรนด์ปีนี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างใน Social Media บ้าง ซึ่งในการวิเคราะห์ของพวกเขาก็มีหัวข้อหลักๆ ตามนี้ครับ

  • ผู้บริโภคจะกลายเป็น Content Marketing
  • มีการเพิ่มความสามารถด้าน Social เข้าไปการตลาดพื้นฐาน
  • Email จะมีบทบาทกับ Social Media Marketing
  • Social Commerce มากขึ้น
  • แคมเปญ Social Media มากขึ้นกว่าเดิม

2014-marketing-predictions-640x2089