เวลาจะวิเคราะห์ธุรกิจนั้น คงจะดีถ้าเราเห็น “ภาพกว้าง” ของสถานการณ์ที่ธุรกิจเรากำลังเผชิญอยู่ ซึ่งหลักการวิเคราะห์นั้นก็มี Framework ที่มักใช้กันก็คือ 5C ส่วนแต่ละ C จะเป็นอะไรกันบ้างนั้นก็มาดูรายละเอียดกันเลยครับ