มาลองคุยกันว่าทำไมการทำ Digital Marketing ในองค์กรต่าง ๆ ถึงไม่เวิร์ค ไม่ประสบความสำเร็จ และไม่ได้ประสิทธิภาพอย่างที่ควรจะเป็น