พอดีเมื่อวันก่อนไปเจอ Infographic นี้มา ซึ่งน่าจะเป็น Infographic ที่รวบรวมประเภทของลูกค้าที่รับมือด้วยความ “ท้าทาย” อยู่เสียหน่อย ประกอบด้วยวิธีการรับมือที่ถูกต้อง น่าจะเป็นประโยชน์อยู่พอสมควรเลยนะครับ ^^

 

A Field Guide to Challenging Clients