เมื่อต้องวางแผนธุรกิจ / การตลาดให้กับกลุ่ม B2B นั้น เราจะทำ Target Persona อย่างไร? มันจะต่างจาก B2C ตรงไหน? มาเข้าใจกันครับ