การวางตัวและรักษาความสัมพันธ์กับคนที่ทำงานเป็นเรื่องละเอียดอ่อนไม่น้อย หากทำไม่ดีก็อาจจะเป็นได้ทั้งการหมางเมินหรือเกิดการลำเอียงจนเห็นผิดเป็นถูกได้ Episode นี้เราหยิบประเด็นนี้มาคุยกันครับ