การรวมคนต่าง ๆ มาอยู่ร่วมกันและเค้นหาไอเดียเป็นสิ่งที่เจอกันในทุกออฟฟิศ แต่การทำ Brainstorming ก็มีเทคนิคและวิธีการที่หลากหลายอยู่เหมือนกันนะ Episode นี้หยิบบางเทคนิคที่มักเจอมาเล่าสู่กันฟังนะครับ