การ Rebrand น่าจะเป็นเรื่องดี แต่บางทีมันอาจจะได้ผลตรงกันข้าม เรื่องที่เราจะหยิบมาคุยกันนี้คือกรณีของ GAP ที่รีแบรนด์ใช้เงินมหาศาลแต่กลับอยู่ได้เพียงแค่ 7 วันเท่านั้น มันเกิดอะไรขึ้น? เราควรรเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้กัน?