ในเมื่อทักษะ Complex Problem Solving เป็นเรื่องสำคัญแล้ว เราจะพัฒนาทักษะนี้กันได้อย่างไร มันจะต่างจากการคิดแบบ Problem Solving เดิมตรงไหน? มาเข้าใจกันใน Episode นี้ครับ