Content Marketing

อะไรคือ EdgeRank แล้วมันสำคัญอะไรกับการทำ Facebook Page

การทำ Facebook Page น่าจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่นักการตลาดดิจิตอลรวมทั้งแบรนด์ธุรกิจทั้งใหญ่ทั้งเล็กใช้กันเป็นอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากทำได้ง่ายและแทบไ...