Experience Marketing

โครงสร้างพื้นฐานในการคิดทำ Personalization

เรื่องของการทำ Personalization นั้นจะเป็นอีกเรื่องที่กลายเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับวงการการตลาดในอนาคตเพราะธุรกิจจะแข่งกันมากขึ้นเพื่อมัดใจลูกค้า ทำให้ลูกค้าพึงพอใจ...

การใช้ AI เพื่อสร้าง Experience ที่ดีขึ้นในสนามบิน Changi

หนึ่งในสนามบินที่ขึ้นชื่อว่าดีที่สุดในโลกอย่าง Changi ที่ประเทศสิงค์โปร์นั้นก็ขยันในการพัฒนาสนามบินให้ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีต่างๆ มากมาย โดยปัจจุบันก็มีโปรแกรมที่...

ความแตกต่างระหว่าง Brand Experience กับ Customer Experience

ในยุคของ Experience Marketing นั้น มันก็มีการพูดถึงกันว่าไอ้ประสบการณ์ (Experience) ที่ว่านี้คืออะไร แล้วก็จะมีคำสองคำที่ใช้กันบ่อยๆ แล้วก็สับสนกันว่าสองคำนี้เ...