Strategy

คำถามสำคัญที่คนทำธุรกิจควรจะตอบให้ได้

เมื่อพูดถึงเรื่องการทำธุรกิจและการตลาดนั้น หลายๆ คนก็มักจะมองหาสิ่งที่ชื่อว่ากลยุทธ์ และคนทำงานเก่งๆ ก็จะบอกเสมอว่าการมีกลยุทธ์ที่ดีนั้นย่อมสร้างโอกาสที่จะชนะไป...