Research & Trends Report

อนาคตของการตลาดจาก Salesforce (ตอนที่ 2)

หลังจากสรุปเรื่องของ Marketing Transformation จากการสำรวจของ Salesforce ในตอนแรกไปแล้วนั้น ในบล็อกนี้เราจะมาดูประเด็นอื่นๆ ที่การตลาดที่จะมีการเปลี่ยนแปลงและให...
transformation

Salesforce ฉายภาพสำคัญของ Marketing Transformation (ตอนที่ 1)

Salesforce เป็นหนึ่งในบริษัทระดับโลกที่ให้บริการกับองค์กรต่างๆ มากมาย ซึ่งล่าสุดก็ได้มีการทำสำรวจกับผู้บริหารด้านการตลาดทั่วโลกกว่า 7,000 รายเพื่อวิเคราะห์สถาน...

COVID-19 กับผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโฆษณาโลก

สถานการณ์ COVID-19 นั้นส่งผลกับธุรกิจในทุกภาคส่วน และอุตสาหกรรมโฆษณาเองก็เป็นอุตสาหกรรมที่ถูกตั้งคำถามว่าได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหน เนื่องจากแบรนด์ธุรกิจต่างๆ ...

เทคโนโลยีจะสามารถมาทำงานแทนนักการตลาดได้มากแค่ไหน?

เราพูดกันมาเยอะมากว่าเทคโนโลยีจะทำให้หลายๆ งานหายไปเพราะใช้คอมพิวเตอร์ / เครื่องจักรเข้ามาทำงานแทนได้ บ้างก็อาจจะมองว่ามาทำให้เป็นงานแบบอัตโนมัติ ไม่ต้องมาทำให...

FB เผยผลกระทบ COVID-19 กับธุรกิจขนาดเล็กใน US – กว่า 30% ได้ปิดกิจการแล้ว

วิกฤตการณ์จาก COVID-19 ส่งผลมากมายกับธุรกิจ โดยเฉพาะกับธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง ซึ่งแน่นอนว่าหลายคนก็อยากรู้ถึงผลกระทบดังกล่าวว่ามีมากน้อยแค่ไ...

คนอยากเสพคอนเทนต์อะไรในช่วง COVID-19

เป็นที่พอจะเดากันได้ว่าการอยู่ในภาวะ COVID-19 นั้นทำให้มีการใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นเนื่องจากคนต้องอยู่บ้านเสียส่วนใหญ่ และก็จะมีการเสพคอนเทนต์ต่างๆ มากขึ้นเป็นธ...

Marketing Technology 2020: กว่า 8,000 เครื่องมือการตลาดในปัจจุบัน

ตั้งแต่เริ่มมีการทำ Digital Marketing กันมานั้น ก็จะมีภาพหนึ่งที่มักถูกใช้ในการเล่าเรื่องเครื่องมือการตลาดดิจิทัลอยู่บ่อยๆ ก็คือภาพของ Marketing Technology โดย...

COVID-19 กับผลต่อพฤติกรรมการเสพสื่อของคนแต่ละ Gen

ในช่วงภาวะวิกฤต COVID-19 นี้ คงไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่าการเสพข้อมูลข่าวสารต่างๆ กลายเป็นเรื่องสำคัญมากอีกครั้ง และแน่นอนว่าด้วยข้อจำกัดต่างๆ และเทคโนโลยีในปัจจุบัน...

Digital Economy Index จาก Adobe เผยเทรนด์ธุรกิจจากเหตุการณ์ COVID-19

ในงาน Adobe Summit ปีนี้ซึ่งเป็นการจัดงานแบบ Digital นั้น ทาง Adobe ได้มีการเปิดตัว Digital Economy Index (DEI) โดยเป็นการเก็บข้อมูลของภาคธุรกิจต่างๆ มาวิเครา...

5 เทรนด์น่ารู้จาก Adobe และ Econsultancy

ในทุกๆ ปีนั้น ทาง Adobe และ Econsultancy จะทำรายงานสำรวจเทรนด์น่าสนใจของโลกดิจิทัลจากคนหลากลายวงการไม่ว่าจะเป็นนักการตลาด นักโฆษณา คนทำ E-Commerce ครีเอทีฟ ฯลฯ...