Life/Work Hacking

เลือกเพื่อน เลือกชีวิต

สองวันนี้มีเหตุการณ์ที่ทำให้ผมคิดถึงเรื่อง "เพื่อน" อยู่ไม่น้อย วันก่อน น้องสาวผมคนหนึ่งมาปรึกษาเรื่องปัญหาความสัมพันธ์ เนื่องจากอีกฝ่ายเป็นคนที่ไม่ค่อยดีและ...