Podcast

EP 273: อย่าเพิ่งเปลี่ยนแผนธุรกิจ ปรับกลยุทธ์การตลาด ถ้าคุณยังไม่เข้าใจพื้นฐานและเหตุปัจจัยของการเปลี่ยน

ตอนนี้ฟังบรรยายมาเยอะว่าต้องทำแผนธุรกิจใหม่ ต้องรื้อแผนการตลาด ฯลฯ ก็อย่าเพิ่งรีบทำจนไม่ทันวิเคราะห์กันนะครับ ...

EP 270: แรกเริ่มคิดให้เป็น เพื่อนำไปสู่การตั้งคำถามที่ดี

เมื่อเราต้องฝึกตั้งคำถามแล้ว เราควรจะตั้งคำถามอะไรบ้าง แนวคิดสำคัญที่ต้องฝึกคืออะไร นี่คือสิ่งที่แลกเปลี่ยนกันใน Episode นี้ครับ ...