Podcast

EP 164: 3 แนวทางในการตั้งชื่อสินค้า / บริการที่มักจะเห็นกันในตลาด

ถ้าคุณจะตั้งชื่อสินค้า ชื่อบริการ หรือแม้แต่ชื่อบริษัทนั้น คุณมีทางเลือกในการตั้งแบบไหนได้บ้าง มาลองดูหลักการง่ายๆ กันครับ ...