การทำ Personalization เป็นโจทย์ของการตลาดยุคปัจจุบัน แต่มันก็ไม่ได้ทำกันง่ายๆ หรอกนะครับเพราะมันมีบริบทอื่นๆ ต้องมาประกอบซึ่งถ้าไม่พร้อมก็เกิดยากเหมือนกัน