ไอเดียการทำ Personalisation Campaign นับวันจะยิ่งมีมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะเมื่อเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามามีบทบาทมากขึ้น อย่างเช่นในกรณีของ Coke Isarael ที่นำไอเดียมาต่อยอดให้กลายเป็นแคมเปญที่ผสมทั้งแง่ Digital และ Out of Home พร้อมๆ กัน

Coke’s Perosnal Road เป็นการใช้เทคนิคที่สร้าง Billboards ตามเส้นทางที่จะตรวจจับคนขับรถที่มีแอพพลิเคชั่นของ Coke จากนั้นก็จะนำชื่อที่ลงทะเบียนเอาไว้นำไปแสดงผลบนหน้า Billboards ซึ่งไม่ได้มีเพียงอันเดียว แต่ยังมีอยู่มากมายภายในเมือง แคมเปญนี้ทำให้มีคนดาว์นโหลดแอพดังกล่าวมากกว่า 1 แสนดาว์นโหลดเลยทีเดียว