เมื่อตลาดแข่งขันกันสูง หลายคนหาทางทำคอนเทนต์ให้แตกต่างเพื่อจะได้แข่งขันกับคนอื่นได้ ถามว่ามันเป็นทางรอดไหม? ก็คงไม่อาจจะปฏิเสธ แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทางออกเพียงทางเดียวเหมือนกัน