เมื่อต้องทำงานแล้วคุยกับคนต่าง Gen เพื่อให้เข้าใจ ยอมรับ และทำงานกันได้ แต่มีปัญหากันบ่อยโดยเฉพาะกับเรื่อง Content นั้น จะแก้ยังไงดี มาคุยกันครับ