เวลาพูดถึงการตลาดยุคใหม่นั้น คนส่วนใหญ่จะโฟกัสไปเรื่องของการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการตลาด แต่อย่างไรก็ตามนั้น ผมกลับคิดว่าการตลาดยังสำคัญที่ “กระบวนการคิด” เป็นสำคัญ และกระบวนการคิดดังกล่าวคืออะไรนั้น ผมหยิบมาคุยกันใน Episode นี้ครับ