ในช่วงภาวะวิกฤต COVID-19 นี้ คงไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่าการเสพข้อมูลข่าวสารต่างๆ กลายเป็นเรื่องสำคัญมากอีกครั้ง และแน่นอนว่าด้วยข้อจำกัดต่างๆ และเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้สถานการณ์เหล่านี้เป็นตัวกระตุ้นพฤติกรรมการเสพสื่อตามมา โดยพฤติกรรมเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจไม่น้อยเพราะอาจจะส่งผลระยะยาวกับพฤติกรรมการเสพสื่อในลำดับต่อ ๆ ไป

ล่าสุดทาง Global Web Index ก็มีการทำสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง 4,000 คนตั้งแต่อายุ 16-64 โดยโฟกัสใน U.S. และ UK เพื่อดูว่าคนแต่ละ Gen นั้นมีพฤติกรรมการเสพสื่ออย่างไร ซึ่งก็ได้ข้อมูลที่พอสรุปได้ดังนี้ครับ

GEN Z: Online Videos กลายเป็นสื่อหลัก

เมื่อถามว่ากลุ่มตัวอย่างใน Gen Z มีแนวโน้มจะเริ่มเสพสื่ออะไรหรือเสพเพิ่มขึ้นตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์ขึ้นนั้น ก็พบว่ากลุ่มนี้โฟกัสไปที่ Online Videos เป็นหลัก รองลงมาาคือการดู Online TV / Streaming

Millennials: เสพสื่อที่หลากหลาย

ในกลุ่ม Millennials (25-39 ปี) ก็ให้ความสำคัญกับการดู Online Videos เช่นเดียวกับ Gen Z แต่ก็มีการกระจายไปยังสื่ออื่นๆ ด้วย เช่นการดู Online TV / Broadcast TV / Online Press ฯลฯ ซึ่งอาจจะมองได้ว่าคนกลุ่มนี้พยายามจะหาข้อมูลจากหลากหลายแหล่ง และก็เป็นกลุ่มที่เสพคอนเทนต์มากกว่ากลุ่ม Gen Z

Gen X โฟกัสไปที่ทีวีเป็นหลัก

สำหรับกลุ่ม Gen X (40-54 ปี) นั้นพบว่ากลุ่มตัวอย่างใช้เวลากับทีวีมากขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง ในขณะที่สื่ออื่นๆ ก็มีการกระจายลดหลั่นลงมา การเสพสื่อออนไลน์ก็ยังมีบ้างแต่เน้นหนักไปที่ช่องทีวีออนไลน์มากกว่า

Baby Boomer ทีวีคือสื่อหลักสำคัญ

ในกลุ่ม Baby Boomer ซึ่งเราอาจจะพอเข้าใจได้ว่าเป็นกลุ่มที่ใช้ดิจิทัลน้อยกว่ากลุ่มอื่นนั้น ก็จะใช้ช่องทางทีวีเป็นช่องทางหลัก ในขณะที่สื่ออื่นๆ มีสัดส่วนที่น้อยกว่าคน Gen อื่นอย่างเห็นได้ชัด

กลุ่ม Gen Z และ Millennials มีแนวโน้มจะสมัครบริการคอนเทนต์

เมื่อมีการสำรวจต่อว่าคนกลุ่มไหนมีแนวโน้มจะสมัครบริการคอนเทนต์จากผู้ให้บริการต่างๆ ซึ่งแต่เดิมไม่เคยสมัคร (ก่อนช่วงวิกฤตการณ์) ก็พบว่ากลุ่มคน Gen Z และ Millennials มีแนวโน้มจะสมัครมากกว่ากลุ่มอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด

หมายเหตุ

  • ข้อมูลดังกล่าวเป็นการสำรวจในต่างประเทศ ซึ่งอาจจะพอบอกแนวโน้มบางอย่างได้ แต่สำหรับในประเทศไทยนั้นอาจจะต้องพิจารณาตามบริบทอีกที
  • ข้อมูลของ Global Web Index สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
  • ภาพ Infographic มาจาก Visual Capitalist