เมื่อธุรกิจเจอวิกฤตจะต้องรับมือกับมันอย่างไร? มาดูเคสของ Johnsons & Johnsons ที่ต้องรับมือเมื่อสินค้าตัวเองเข้าไปข้องเกี่ยวกับการเสียชีวิตของคนถึง 7 คน