เมื่อมีการควบรวมกิจการนั้น ปัญหาหนึ่งที่จะเป็นประเด็นใหญ่คือเรื่องคนและวัฒนธรรมขององค์กร มาดูเคสการควบรวมที่ประสบความสำเร็จว่าเขารับมือกับมันอย่างไรนะครับ