เมื่อเราจะสร้างสรรค์คอนเทนต์ผ่านการคัดสรร (Curated) นั้น จะมีแนวทางอะไรบ้างที่ควรทำเพื่อให้คอนเทนต์นั้นมีประสิทธิภาพจริง ๆ