เราอยู่ในโลกที่มีข้อมูลมากมายและก็มีวิธีการเก็บข้อมูลที่หลากหลาย แล้วคนที่ทำหน้าที่ออกแบบตารางการเก็บข้อมูลนั้นจะต้องคิดอะไร คิดอย่างไร เพื่อให้ตารางนั้นมีประสิทธิภาพ ผมเลยหยิบเรื่องนี้มาอธิบายกันนะครับ