Mindset เป็นเรื่องที่ใคร ๆ ก็บอกว่าสำคัญ แต่มันจะสร้างอย่างไร? เพราะมันคงไม่ใช่แค่การไปบอกว่า Mindset คืออย่างนั้นอย่างนี้เหมือนตำราเรียนเสียเมื่อไร (แถมทำแบบนั้นก็คงไม่เข้าท่าเอาเสียด้วย)

เมื่อมาเป็นแบบนี้แล้ว หนึ่งในวิธีที่มักมีการพูดกันว่าช่วยสร้างและขัดเกลา Mindset ของคนในทีมได้ดีอย่างหนึ่ง ก็คือการ “ถาม” เพื่อให้เขาเกิดการทบทวนสิ่งที่เขาได้ทำลงไปนั่นเอง

ตรงนี้อาจจะอธิบายกันแบบคร่าว ๆ คือ Mindset นั้นเป็นตัวกำหนดวิธีการคิดและวิธีการทำงานต่าง ๆ ของคน ๆ นั้น ซึ่งแน่นอนว่าวิธีการถามกลับไปถึงมุมมองและสาเหตุต่าง ๆ ของสิ่งที่ได้ทำ ก็จะทำให้เกิดการเรียนรู้กระบวนการคิดได้อีกวิธีหนึ่ง ซึ่งวิธีนี้มักจะใช้กับหัวหน้างานที่หวังจะให้ทีมงานได้เกิดการเข้าใจที่มาที่ไป (หรือ WHY ที่มักพูดกัน) ของงาน ซึ่งก็จะเป็นการได้เรียนรู้ Mindset ขององค์กรไปในตัวด้วย

นอกจากนี้แล้ว กระบวนการถามนั้นยังมีส่วนในการเช็ค Minset ของคน ๆ นั้นได้อยู่ไม่น้อย ว่าอะไรคือเหตุผลที่นำไปสู่การตัดสินใจต่าง ๆ และหากต้องการพัฒนาหรือปรับปรุงก็คือการถามต่อเพื่อให้เกิดการคิดไปในมุมที่เขาอาจจะไม่ได้ทันคิด มองข้ามไป และเมื่อได้เห็นมุมมองนั้นก็ทำให้เกิด Mindset ใหม่ขึ้นมาได้เช่นกัน

ตัวอย่างคำถามที่มักจะใช้กันบ่อย ๆ เพื่อพัฒนา Mindset เหล่านี้ก็เช่น

  • ที่ทำไปนี้เพราะอะไร?
  • ทำไมถึงไม่ทำ…..?
  • ทำแบบนี้แล้วได้อะไร? (ไม่ทำแล้วจะได้อะไร?)
  • มีวิธีการอื่นที่ทำได้เหมือนกันไหม?
  • มีวิธีการอื่นที่ง่ายกว่านี้ไหม?
  • หากเป็นคนอื่นทำแบบนี้แล้ว เราจะรู้สึกอย่างไร?
  • หากแก้ไขได้ จะแก้ไขเรื่องอะไร?
  • อะไรคือสิ่งที่เราควรทำในครั้งหน้า?