หนึ่งในปัญหาที่ผมมักเจอเวลาไปให้คำปรึกษากับลูกค้าและเพื่อนๆ เรื่อง Social Media คือไม่รู้ว่าจะวัดผลอย่างไร ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเพราะหลายๆ คนเองก็ไม่ได้รู้เรื่องโครงสร้างของ Social Media สักเท่าไรนัก บางคนรู้ว่า Facebook สามารถโพสต์รูปได้ โพสต์ข้อความได้ แต่จะวัดผลประสิทธิภาพมันอย่างไรนั้นก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเสียเท่าไร

วันก่อนเว็บ MarketingTechBlog เอา Infographic ของ Paradot ที่อธิบายหน่วยวัดต่างๆ ของ Digital Marketing ทั้งแบบหน่วยวัดทั่วๆ ไปที่เห็นได้ปรกติ กับหน่วยวัดที่ควรจะพิจารณาเพิ่มเพื่อตอบโจทย์ทางการตลาดในเชิงลึก ซึ่งผมว่ามีประโยชน์มากทีเดียว

ในความเห็นของผมนั้น การตลาดดิจิทัลมีจุดเด่นในเรื่องการมีข้อมูลจำนวนมากให้กับเรา เราสามารถจับต้องค่าต่างๆ ได้มากกว่าที่เคย แต่ก็นั่นแหละที่หลายๆ ครั้งเรามองมิติที่ซ่อนอยู่ของตัวเลขเหล่านั้นไม่ออก บ้างก็ตีความมันไปในแบบผิดๆ Infographic นี้ก็ถือเป็นข้อมูลที่ดีสำหรับการทำความเข้าใจว่าเราไม่ควรยึดติดที่ตัวเลขชุดใดชุดหนึ่งเพียงอย่างเดียว (ไว้จะหาเวลามาเขียนบล็อกอธิบายเรื่องตัวเลขเหล่านี้เพิ่มนะครับ)
Metrics-That-Matter-Pardot-640x828