หลังจากที่เราเข้ามายุค Digital กันอย่างเต็มตัวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัทใหญ่ๆ ก็เริ่มมีการขยับที่จะนำ Digital ไปใช้ในธุรกิจกันอย่างจริงจัง ซึ่งทาง Adobe และ Econsultancy ก็ได้ทำการสำรวจกลุ่มบริษัทต่างๆ เพื่อดูว่าแนวโน้มของการทำ Digtital ในแต่ละองค์กรเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งก็ได้ข้อมูลน่าสนใจดังต่อไปนี้ครับ

 1. องค์กรต่างๆ หันมาโฟกัสกับการทำ Consumter Experience (CX) ซึ่งองค์การที่ทำอย่างอย่างนี้จะมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจสูงกว่ารายอื่นๆ
 2. การทำงานด้านดิจิทัลจะให้ความสำคัญกับ Design & Creativity มากขึ้น โดยพบว่ากว่า 73% ของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มสำรวจมีการลงทุนในการพัฒนาด้าน Design เพื่อทำให้แบรนด์ของตัวเองแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆ
 3. องค์กรที่บอกตัวเองว่าเป็น Design-Driven จะมีแนวโน้มที่จะบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจมากกว่าคู่แข่ง โดยมี Margin ที่มากกว่าด้วย เช่นเดียวกับองค์กรที่ให้ความสำคัญในด้าน Creativity ก็จะมีผลในแนวทางเดียวกัน
 4. องค์กรที่มีการออกแบบ User Journey ที่มีการสื่อสารซึ่งมีประสิทธิภาพและสามารถทำธุรกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างราบรื่น (Seamleass Transaction) จะมีแนวโน้มที่จะบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้
 5. การลงทุนด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจังกำลังจะเริ่มส่งผลให้กับองค์กรที่มีการลงทุนด้านนี้
 6. ทักษะด้านดิจิทัลนั้นมีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งเรื่องการใช้งานเครื่องมือต่างๆ รวมไปถึงการวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งองค์กรที่มีทักษะด้านนี้ก็จะได้ผลการดำเนินธุรกิจที่ดีตามด้วยเช่นกัน
 7. AI กลายเป็นเรื่องสำคัญที่นักการตลาดมองว่าจะมีส่วนช่วยให้ธุรกิจสามารถทำ Real-Time Experience ได้ดีกขึ้นกว่าเดิม
 8. ในระยะ 3 ปีต่อจากนี้ สิ่งที่นักกการตลาดให้ความสนใจมากคือการสร้าง Personalized Experince in Realtime
 9. 5 เรื่องที่นักการตลาดควรให้ความสนใจเกี่ยวกับการทำ Digital Marketing ในวันนี้คือ
  • การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พร้อมกับดิจิทัล
  • การให้ความสำคัญกับ Design และ Creativity
  • การเข้าใจลูกค้าและสร้างคอนเทนต์ที่ใช่ในเวลาที่ใช่
  • การจัดสรรงบประมาณสำหรับการทำดิจิทัล
  • การสร้าง Integrated Technology ในองค์กร

นอกเหนือจากนี้แล้ว ยังมีข้อมูลดีๆ อีกมากมายซึ่งผมขอ Snapshot ที่สำคัญๆ มาให้ดู ถ้าใครต้องการ Whitepaper ฉบับเต็มสามารถ Download ได้ที่ Adboe เลยครับ