โฆษณาเป็นหนึ่งในกระบวนการทางการตลาดมาช้านาน รวมทั้งเป็นอุตสาหกรรมที่มีเม็ดเงินมหาศาลเนื่องจากเชื่อว่ามันคือฟันเฟืองสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคสนใจมาซื้อสินค้าและบริการของธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลายๆ ปีที่ผ่านมานั้น เราก็พอรู้กันดีว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปพอสมควรหลังจากที่มีเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาสร้างช่องทางในการรับสื่อใหม่ๆ รวมทั้งปรับฐานการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ Lab42 เลยทำการรวบรวมข้อมูลสถิติน่าสนใจว่าทุกวันนี้โฆษณายังได้ผลอย่างที่นักการตลาดคิดไว้จริงๆ หรือไม่ ซึ่งเป็นข้อมูลอิงจากสถิติผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกา จะเป็นอย่างไรนั้นมาดูกันเลย

adperception-640x3283