นานๆ ที eMarketer จะมีอัพเดทสถิติที่เกี่ยวกับคนไทยเสียหน่อย ซึ่งรายงานล่าสุดนั้นได้จับประเด็นผู้บริโภคชาวไทยที่มีการเข้าถึงอินเตอร์เนตมากขึ้นจากการใช้ Mobile Device อย่าง Smartphone และ Tablet 

ในรายงานดังกล่าวนั้น อธิบายว่าชนชั้นกลางของคนไทยนั้นมีการขยายตัวค่อนข้างมากเนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีกลุ่มคนจำนวนมากได้มีโอกาสเข้าถึงอินเตอร์เนตเป็นครั้งแรก ซึ่งอุปกรณ์พกพานั้นมีส่วนสำคัญในการช่วยให้คนชั้นกลางเข้าถึงอินเตอร์เนต

160071

จากสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่าประชากรชาวไทย ณ ปีพ.ศ. 2555 นั้นมีอยู่ 62.9 ล้านคน มีประชากรอินเตอร์เนตอยู่ที่ 26.5% (คิดเป็น 16.6 ล้านคน) ซึ่งถือว่าโตขึ้นกว่า 18.2% เมื่อเทียบย้อนหลังไปในปี 2551

สำหรับตัวแรกของการใช้อินเตอร์เนตแบบบรอดแบนด์นั้น ตัวเลขจากกสทช. ระบุว่ามีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 4.5 ล้านรายในไตรมาสที่ 2 ของปีพ.ศ. 2556 ซึ่งคิดเป็น 6.67% ของประชากรทั้งหมด

160069

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจโทรคมนาคมได้โตขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนจำนวนประชากรอินเตอร์เนตในระดับประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจ่างหวัด โดยสำหรับอินเตอร์เนตบรอดแบนด์จะน้อย รัฐบาลเองก็มีนโยบายที่จะทำให้มีการกระจายการใช้งานให้ครอบคลุม 80% ของประเทศภายในปีพ.ส. 2558 และ 95% ภายในปีพ.ศ. 2563

สำหรับอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาอย่าง Smartphone และ Tablet นั้นมีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา จากการสำรวจในปี พ.ศ. 2555 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่ามีคนใช้อุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาอยูที่ 44.1 ล้านคน หรือราว 70.2% ของประชากร โดยจำนวนเบอร์โทรศัพท์ที่มีการใช้งานนั้นสูงถึง 90 ล้านเบอร์ในไตรมาสที่สองของปีพ.ศ. 2556

จากรายงานดังกล่าวยังระบุเพิ่มเติมว่าในไตรมาสสุดท้ายของปีพ.ศ. 2555 นั้น ประเทศไทยมีผู้ใช้ Smartphone อยู่ประมาณ 14 ล้านเครื่อง ซึ่งสูงกว่าปีก่อนถึง 43% โทรศัพท์ราคาถูกที่มีราคาเริ่มต้น 5,000 บาทในปีก่อนก็ถูกลงเหลือเพียงประมาณ 3,000 บาทในปัจจุบัน ส่วนตลาดหลักยังคงเป็นระบบปฏิบัติการ Android

159067

เรียบเรียงข้อมูลจาก: http://www.emarketer.com/Article/Mobile-Brings-More-Consumers-Online-Thailand/1010131