หลายสินค้ามีคนขายเยอะแล้ว แต่เรายังเข้าไปแข่งกับเขาได้ไหม?