เพราะบางเรื่องมันเกิดขึ้นแค่เฉพาะกาลเท่านั้นแหละครับ